මහජන අදහස් විමසීමේ කොමිසම සහ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව 2019 ජූනි 25 (අඟහරුවාදා) පෙරවරු 09:30ටමහජන අදහස් විමසීමේ කොමිසම සහ මාධ්‍ය සාකච්චාව 2019 ජූනි 25 (අගහරුවාදා පෙරවරු 09:30ට පැපිලියාන සුනේත‍්‍රා මහාදේවී පිරිවෙන් ශ‍්‍රවණාගාරයේ දී

න්‍යාය පත‍්‍රය

මූලාසනය:- මහාචාර්ය නාඹිරිත්තන්කඩවර ඤාණරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ
අදහස් විමසීම මෙහෙයවීම:- ආචාර්ය මාදුරුඔයේ ධම්මිස්සරහිමි (කොමිසමේලේකම්)
පිළිගැනීම හා අරමුණු පැහැදිලි කිරීමු මහාචාර්ය ඉඳුරාගාරේ ධම්මරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ (කොමිසමේසමසභාපති - විනාඩි 05)

අදහස් දැක්වීම්
1. හිටපු හමුදාපති ජනරාල් දයා රත්නායකමහතා (විනාඩි 10)
2. ජනරාල් ජගත් අල්විස්මහතා (විනාඩි 10)
3. හිටපු මහබැංකු අධිපති අජිත් නිවාඞ් කබ්රාල් මහතා (විනාඩි 10)
4. හිටපු විගණකාධිපති ගාමිණී විජේසිංහ මහතා (විනාඩි20)
5. මහාචාර්ය සිසිර සිරිබද්දන මහතා (විනාඩි10)
6. සුනිල් ගමගේ මහතා (සමස්ත ලංකා ගොවි සම්මේලනයේ සභාපති - විනාඩි10)
7.  වෙනත් අදහස් දැක්වීම් (විනාඩි 15)
8. ලිඛිත අදහස් / යෝජනා බාරදීම
9. මූලාසනයේ ඇගයීම (විනාඩි 10)
10. අවසානය

No comments:

Post a Comment