නුතන දස පනත මහජන අදහස් විමසිම හතරවන දිනය (විද්වත් වෘත්තිකයන්)

නුතන දස පනත මහජන අදහස් විමසිම හතරවන දිනය (විද්වත් වෘත්තිකයන්), 2019 ජූනි 25 (අඟහරුවාදා) පෙරවරු 09:30ට  පැපිලියාන සුනේත්‍රා මහාදේවී පරිවෙන් ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වුණි.


සාක්ෂි ලබා දීම් වලට අද අදාල සම්පූර්ණ වීඩියෝව පහතින් දක්වා ඇත.

No comments:

Post a Comment