මහජන අදහස් විමසීමේ කොමිසම


මහජන අදහස් විමසීමේ කොමිසම

ජාතික විද්වද් භික්ෂු සංසදය 2019 මැයි 27 දින සිට 2019.07.02 දින දක්වා පැපිලියාන සුනේත‍්‍රා මහාදේවී පිරිවෙන් ශ‍්‍රවණාගාරයේ දී ජාතිය මුහුණ පාමින් සිටින බැ?රුම් වාතාවරණය සම්බන්ධයෙන් වසර කිහිපයක් තිස්සේ "සමන්නේසනා" නමින් තොරතුරු ඒකරාශි කිරීම, අධ්‍යයනය කිරීම, විවිධ පාර්ශ්ව සමග සාකච්ඡු කිරීම හා  සම්මන්ත‍්‍රණ පැවැත්වීම මගින් ලබන ලද අත්දැකීම් පදනම් කරගෙන "පනස් හයේ විප්ලවය" පන්නයේ මහාසංඝ රත්නයේ මැදිහත් වීමක් ජාතියට අවශ්‍ය බව විද්වද් භික්ෂු සංසදය අවබෝධ කොටගෙන ඇත.

ඒ අනුව වසර කිහිපයක් මුඵල්ලේ කරන ලද අධ්‍යයනවල ප‍්‍රතිඵලයක් වශයෙන් "නූතන දස පනතක්" සඳහා අවශ්‍ය සංකල්පීය රාමුවක් සකස් කොට 2019.05.27 වැනි දින සිට ජන මාධ්‍ය ඔස්සේ ප‍්‍රකාශයට පත් කොට ඇත. එකී සංකල්පීය රාමුව තුළ පිහිටා රටේ සමස්ත මහ ජනතාවගේ ම අදහස් ලබාගැනීම සඳහාත් සංකල්පීය රාමුවට යම් සංශෝධන අවශ්‍ය නම් ඒ සිදු කිරීම සඳහාත් මහජන අදහස් විමසීම සඳහාත් ජාතික විද්වද් භික්ෂු සංසදය විසින් පඤ්චපුද්ගල කොමිෂන් සභාවක් පත් කර ඇත.

පත් කරන ලද කොමිෂන් සභාවේ සාමාජික ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලාගේ නම් පහත දැක්වේ.

1. ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ඉඳුරාගාරේ ධම්මරතන හිමි (කොමිසමේ සම සභාපති)
2. මහාචාර්ය මාගම්මන පඤ්ඤානන්ද හිමි (කොමිසමේ සම සභාපති)
3. මහාචාර්ය මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමි (කොමිසමේ කැඳවුම්කරු)
4. මහාචාර්ය මැදගම්පිටියේ විජිතධම්ම හිමි (කොමිසමේ සම සභාපති)
5. ආචාර්ය මාදුරුඔයේ ධම්මිස්සර හිමි (කොමිසමේ ලේකම්)


කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය භාරය:

ප‍්‍රසිද්ධ කරන ලද දාර්ශනික පදනම සහ සංකල්පීය රාමුව තුළ පිහිටා පොදු මහජන අදහස් සැලකිල්ලට ගනිමින් ජාතික ප‍්‍රඥප්තියක් සකස් කිරීම. ඒ සඳහා මේ රටට ආදරය කරන සියලූ ජන නායකයන්, සියලූ ම ආගමික නායකයන් හා සාමාන්‍ය ජනතාවත් විවිධ විද්වතුන්, විවිධ වෘත්තිකයන් හා ව්‍යාපාරිකයන් ඇතුඵ සමස්ත ප‍්‍රජාව එකී ජාතික ප‍්‍රඥප්තිය සකස් කිරීමේ කර්තව්‍යය සඳහා දායක කරගැනීම.


කොමිසමේ නිල රැුස්වීම් දින

1. පළමු ජනතා හමුව ජූනි 04 2. දෙවැනි ජනතා හමුව   ජූනි 11
3. තෙවැනි ජනතා හමුව   ජූනි 18 4. සිව්වැනි ජනතා හමුව   ජූනි 25
5. පස්වැනි ජනතා හමුව ජූලි 02

නූතන දස පනත හා උපාය මාර්ගික වැඩ පිළිවෙළ පිළිබඳ අවසාන කෙටුම්පත ජාතික විද්වද් භික්ෂු සංසදයට බාරදීම 2019.07.16 දිනට පෙර සිදු කළ යුතු ය.
මෙම පත් කිරීම හා මෙහෙයවීම පිළිබඳ බලාධිකාරිය වනුයේ ජාතික විද්වද් භික්ෂු සංසදයයි.

ජාතික විද්වද් භික්ෂු සංසදය වෙනුවෙන් පහත නම් සඳහන් මහාසංඝ රත්නය අත්සන් තබා ඇත.

1. පූජ්‍ය මහාචාර්ය අගුඵගහ ධම්මින්ද නායක ස්ථවිර
2. පූජ්‍ය මහාචාර්ය වාව්වේ ධම්මරක්ඛිත ස්ථවිර
3. පූජ්‍ය මහාචාර්ය ඉඳුරාගාරේ ධම්මරතන හිමි
4. පූජ්‍ය මහාචාර්ය මාගම්මන පඤ්ඤානන්ද හිමි
5. පූජ්‍ය මහාචාර්ය මැදගම්පිටියේ විජිතධම්ම හිමි
6. පූජ්‍ය මහාචාර්ය මොරගොල්ලාගම උපරතන හිමි
7. පූජ්‍ය මහාචාර්ය මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමි
8. පූජ්‍ය මහාචාර්ය ලෙනගල සිරිනිවාස හිමි
9. පූජ්‍ය ආචාර්ය මාදුරුඔයේ ධම්මිස්සර හිමි
10. පූජ්‍ය ආචාර්ය මල්වානේ චන්දරතන ස්ථවිර
11. පූජ්‍ය ආචාර්ය මාවතගම පේමානන්ද හිමි
12. පූජ්‍ය ආචාර්ය කපුගොල්ලෑවේ ආනන්දකිත්ති හිමි
13. පූජ්‍ය ආචාර්ය පනහඩුවේ යසස්සි හිමි
14. පූජ්‍ය ආචාර්ය තෙරිපැහැ මේධංකර හිමි
15. පූජ්‍ය ශාස්ත‍්‍රපති දම්පහල රාහුල ස්ථවිර
16. පූජ්‍ය නීතිවේදී, ශාස්ත‍්‍රපති පිටවල උපාලි ස්ථවිර
17. පූජ්‍ය ශාස්ත‍්‍රපති අබේසේකරගම විජිත හිමි
18. පූජ්‍ය ශාස්ත‍්‍රපති බලගොඩ අමරජෝති හිමි
19. පූජ්‍ය ශාස්ත‍්‍රපති දොඩංගොඩ පියසිරි හිමි
20. පූජ්‍ය ශාස්ත‍්‍රපති බටගල්ලේ ඤාණිස්සර හිමි
21. පූජ්‍ය ශාස්ත‍්‍රපති හෑගොඩ විපස්සි හිමි
22. පූජ්‍ය ශාස්ත‍්‍රපති උ`ඵවිටිකේ බෝධිසීහ හිමි
23. පූජ්‍ය ශාස්ත‍්‍රපති මාවනැල්ලේ පවර හිමි
24. පූජ්‍ය දර්ශනපති මීපිටියේ සීලරතන හිමි
25. පූජ්‍ය ශාස්ත‍්‍රපති නිග්ගහ ඤාණින්ද හිමි
26. පූජ්‍ය ශාස්ත‍්‍රපති රඹෑවේ පාලිත හිමි
27. පූජ්‍ය ශාස්ත‍්‍රපති මැටිබැඹියේ සෝණුත්තර හිමි
28. පූජ්‍ය ශාස්ත‍්‍රපති උඩුගම සුදස්සි හිමි
29. පූජ්‍ය ශාස්ත‍්‍රපති කෙහෙල්වල සුමංගල හිමි
30. පූජ්‍ය ශාස්ත‍්‍රපති වලපනේ ඤාණසේන හිමි
31. පූජ්‍ය වැලිතර අමරනන්ද නාහිමි
32. පූජ්‍ය ආචාර්ය කුඩාකත්නෝරුවේ විනීත හිමි
33. පූජ්‍ය ශාස්ත‍්‍රපති යුදගනාවේ නන්දරතන හිමි
34. පූජ්‍ය ශාස්ත‍්‍රපති වලතර සෝභිත අනුනායක ස්ථවිර
35. පූජ්‍ය ශාස්ත‍්‍රපති උඩලමත්තේ සුමන ස්ථවිර
36. පූජ්‍ය ශාස්ත‍්‍රපති ශ‍්‍රාවස්තිපුර ශාන්තසිරි ස්ථවිර
37. පූජ්‍ය ශාස්ත‍්‍රපති දෙහිපේ චන්දවිමල ස්ථවිර
38. පූජ්‍ය ශාස්ත‍්‍රපති බද්දේගම දේවරක්ඛිත නායක ස්ථවිර
39. පූජ්‍ය ශාස්ත‍්‍රපති හොරන්ගල්ලේ විජිත නායක ස්ථවිර
40. පූජ්‍ය ශාස්ත‍්‍රපති උඩුගම අස්සජී ස්ථවිරNo comments:

Post a Comment